Typové projekty domů

Od vzniku ateliéru APEX ARCH jsme si díky spolupráci s klienty dokázali vytvořit zralý a nadčasový názor na architekturu rodinných domů. Poznejte naše typové projekty domů.

Typové projekty domů

Projekty domů APEX A jsou vhodné pro lidi, kteří hledají čistou architekturu a originalitu.

Typový projekt rodinného domu je jednodušší cesta, kdy si klient vybere z hotové nabídky projektů. V té se najde každý. Mladé rodiny, které touží po svém prvním rodinném domě. Lidé, kteří chtějí odejít z velkého a neekologického domu a zaměnit ho za dům s využitím progresivních zdrojů energie. V neposlední řadě i ti, kteří touží po větším domě s prvky velmi originální architektury.

Vybraný typový projekt víme upravit na míru. Záleží na vašich představách a podmínkách pozemku. Neřešíme žádné kompromisy, i když se stane, že požadované změny bude třeba zapracovat do všech částí projektu.

Obsah částí typového projektu od APEX A

  • Projekt architektury
  • Projekt statiky
  • Projekt ústředního vytápění
  • Projekt zdravotechniky
  • Projekt elektroinstalace
  • Projekt domovního plynovodu

Prohlédněte si online nabídku našich hotových projektů domů nebo si objednejte tištěný katalog Rodinné domy trochu JINAK. Sněte, vybírejte, neváhejte se s námi poradit.

Podklady k zahájení spolupráce

1. Polohopis, výškopis, resp. geometrický plán daného pozemku v digitální podobě, vyhotovený odborně způsobilým projektantem v oboru geodézie. Dokument musí obsahovat uvedené hranice parcel, parcelní čísla nemovitostí, susdedných parcel, stávající objekty na předmětné parcele, jakož i na sousedních pozemcích (geologický posudek)

2. Kopie listu vlastnictví

3. Polohové a výškové rozmístění sítí, odsouhlasení bodů napojení dotčenými správci, resp. vlastníky sítí, dimenze, tipy a materiály

 

 

Našli jste co jste potřebovali? Kontaktujte nás