Individuální projekty domů

První čáry individuálního projektu vzniknou na čistém papíře. Povídáme se s vámi, posloucháme vás a zároveň vnímáme, co nám říká příroda a pozemek. Odpovíme našimi nápady a konkrétními řešeními.

Individuální projekty domů

Toužíte po výjimečnosti? Pokud máte rádi exkluzivitu, vytříbený vkus a ty nejnáročnější požadavky, vytvoříme pro vás individuální projekt.

Uděláme to JINAK. Uděláme to podle vás. Podle vašich očekávání, pozemku, či jeho dispozic. Řeknete nám o vašich snech a představách, a my vám vytvoříme dům, jaký ještě nikdo neviděl. Samozřejmě, i vy budete součástí tvůrčího procesu.

Viz příklady našich individuálních projektů. Vaše vize, termíny a podrobné detaily spolupráce s vámi rádi dohodneme osobně.


Podklady k zahájení spolupráce

1. Polohopis, výškopis, resp. geometrický plán daného pozemku v digitální podobě, vyhotovený odborně způsobilým projektantem v oboru geodézie. Dokument musí obsahovat uvedené hranice parcel, parcelní čísla nemovitostí, susdedných parcel, stávající objekty na předmětné parcele, jakož i na sousedních pozemcích (geologický posudek)

2. Kopie listu vlastnictví

3. Polohové a výškové rozmístění sítí, odsouhlasení bodů napojení dotčenými správci, resp. vlastníky sítí, dimenze, tipy a materiály


Etapy individuálního projektu

A) Studie

B) Projekt na územní rozhodnutí (DUR)

C) Projekt pro stavební povolení (DSP)

D) Realizační projekt (DRS)

Podle rozsahu a charakteru budovy je možné některé etapy sloučit a urychlit tak proces tvorby projektu, ale i stavebního řízení (např. DUR + DSP).

 

 

Našli jste co jste potřebovali? Kontaktujte nás