Architektura

Za více než 12 let práce jsme si díky našim zkušenostem dokázali vytvořit zralý a snad i nadčasový názor na architekturu rodinných domů. Ty tvoří gro naší tvorby. V posledních letech se však vůbec nebráníme ani větším výzvám.

Architektura

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Projekty domů APEX jsou vhodné pro lidi, kteří mají rádi architekturu trochu jinak. Pro mladé rodiny, které touží po větším obytném prostoru a pohodlí pro život jejich dětí. Pro lidi, kteří chtějí odejít z velkého a neekologického domu a zaměnit ho za dům s využitím progresivních zdrojů energie. V neposlední řadě pro lidi, kteří touží po jedinečném domě šitém jen podle jejich snů a očekávání.

Klientům rádi říkáme, že mají na výběr dvě cesty, které povedou k projektu jejich rodinného domu.

A) TYPOVÝ PROJEKT
Typový projekt rodinného domu je jednodušší a snazší cesta, kdy si vyberete z hotové nabídky projektů. Vybraný typový projekt víme podle potřeby jednoduše zpracovat a přizpůsobit. Neřešíme žádné kompromisy, i když se stane, že bude požadované změny třeba zapracovat do všech částí projektu.

B) INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Uděláme to jinak. Uděláme to podle vás. Podle vašich očekávání, pozemku, či jeho dispozic. V ateliéru APEX nám řeknete o vašich snech a představách, a my vám odpovíme našimi nápady a řešeními. Vypracujeme cenovou nabídku, časový harmonogram a projekt se může začít.

Seznam podkladů, které od Vás budeme potřebovat již na počátku naší spolupráce:

1. polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitální podobě vyhotoven odborně způsobilým projektantem v oboru geodézie. Na podkladech musí být uvedeny hranice parcel, parcelní čísla nemovitostí a i sousedních parcel, stávající objekty na předmětné parcele a také na sousedních pozemcích

2. kopie listu vlastnictví

3. polohové a výškové rozmístění sítí, odsouhlasení bodů napojení dotčenými správci resp. vlastníky sítí, jejich dimenze, typ, materiály

4. geologický průzkum, posouzení vsakování dešťové vody a průzkum výskytu radonu

Při individuálním projektu Vás čekají následující etapy:

A/ studie

B/ projekt pro územní rozhodnutí (DÚR)

C/ projekt pro stavební povolení (DSP)

D/ projekt pro realizaci stavby (DRS)

Podle rozsahu a charakteru budovy můžeme některé etapy sloučit (např. DUR + DSP) a urychlit tak proces tvorby projektu ale i stavebního řízení.

 

Našli jste co jste potřebovali? Kontaktujte nás